Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định công nhận khu vực xã Đình Cao huyên Phù Cừ đạt tiêu chí đô thị loại 5

Đăng ngày 07 - 01 - 2021
100%

Ngày 30/11/2020 UBND tỉnh Hưng Yên ban hành quyết định số 2843/QĐ-UBND công nhận khu vực xã Đình Cao huyện Phù Cừ đạt tiêu chí đô thị loại 5

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Trần Cao đến năm 2035(05/08/2022 4:24 CH)

  DỰ ÁN HẠ TẦNG KHU DÂN CƯ SỐ 6 XÃ TỐNG PHAN(05/08/2022 7:58 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và kèm theo...(07/06/2022 7:40 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự...(23/05/2022 10:53 SA)

  UBND huyện ban hảnh Quyết định phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ...(17/03/2022 10:44 SA)

  HĐND huyện ban hành NQ điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đã phê duyệt chủ trương đầu tư...(24/02/2022 1:33 CH)

  UBND hyện Phù Cừ ban hành Quyết định phê duyệt chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án hạ tầng kỹ...(15/02/2022 11:05 SA)

  UBND huyện Phù Cừ ban hành Thông báo công bố công khai Quy hoạch sử dụng đất năm 2030 (10/02/2022 7:52 SA)