Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Cừ

Đăng ngày 27 - 04 - 2021
100%

Đến nay UBND huyện Phù Cừ đã hoàn thành dự thảo quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 , UBND huyện Phù Cừ thông báo niêm yết công khai lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư về Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Cừ cụ thể như sau:

1. Hồ sơ lấy ý kiến:

- Báo cáo tóm tắt lập quy hoạch sử dụng đất, các chỉ tiêu sử dụng đất, danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Cừ;

- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

2. Địa điểm tiếp nhận ý kiến góp ý: Tại phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Phù Cừ hoặc trụ sở UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

3. Thời gian lấy ý kiến: Trong 30 ngày kể từ ngày UBND huyện ban hành thông báo. 

xem chi tiết hồ sơ lấy ý kiến tại đây:

Báo cáo tóm tắt lập quy hoạch sử dụng đất

Danh mục dự án, công trình dự kiến thực hiện trong kỳ

Bản đồ quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(15/07/2020 2:30 CH)

  Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ...(30/01/2020 3:48 CH)

  Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(01/01/2020 2:25 CH)

  xin ý kiến lựa chọn tác phẩm làm biểu tượng (logo) huyện Phù Cừ(10/07/2019 9:34 SA)

  Tham gia Dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015(21/09/2017 7:37 SA)

  °
  525 người đang online