Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021

Đăng ngày 16 - 04 - 2021
100%

Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021, cụ thể như sau:

I. Thu ngân sách

Tổng thu NSNN trên địa bàn quý I năm 2021: Thực hiện 98.812 triệu đồng, đạt 9,26% dự toán. Trong đó một số khoản thu chủ yếu sau:

            - Thu phí, lệ phí: 696 triệu đồng , bằng 31,62% dự toán giao.

- Thu khác ngân sách:  1.310 triệu đồng, bằng 34,48% dự toán giao.

- Thu thuế thu nhập cá nhân: 2.887 triệu đồng, bằng 82,48% dự toán giao.

- Thu tiền cấp quyền sử dụng đất: 73.148 triệu đồng, bằng 7,33% dự toán giao.

- Thu lệ phí trước bạ:  4.727 triệu đồng, bằng 25,55% dự toán giao.

- Thu ngoài quốc doanh (Thuế GTGT+TNDN): 3.869 triệu đồng, bằng 42,18% dự toán giao.

II. Chi ngân sách

Tổng chi ngân sách huyện quý I năm 2021: 72.207 triệu đồng, bằng 7,29% dự toán. Trong đó:

 Xem Chi tiết nội dung Thông báo tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(06/04/2022 3:18 CH)

  Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:26 CH)

  Dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thu, chi ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:24 CH)

  Thong bao Cong khai thuyet minh tinh hinh du toan ngan sach huyen 9 thang dau nam 2021(22/10/2021 10:27 SA)

  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ(20/07/2021 7:25 SA)

  THÔNG BÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(06/07/2021 8:46 SA)

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(24/07/2020 8:04 SA)

  Quyết định công bố công khai dự toán ngân sách năm 2020 huyện Phù Cừ(31/12/2019 8:09 SA)