Thông báo tuyên truyền pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh

Đăng ngày 06 - 04 - 2021
100%

Ngày 04/01/2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp, có hiệu lực kể từ ngày ký (sau đây viết tắt là Nghị định 01/2021) thay thế các Nghị định của Chính phủ số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 về đăng ký doanh nghiệp; số 108/2018/NĐ-CP ngày 23/8/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015.

Ngày 06/4/2021 phòng Tài chính - kế hoạch huyện ban hành Công văn số 30/TCKH về việc thông báo tuyên truyền pháp luật về đăng ký hộ kinh doanh. theo đó:

Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện Phù Cừ xin tóm tắt một số điểm mới, thay đổi của Nghị định 01/2021 so với quy định của các Nghị định trước về đăng ký doanh nghiệp tới nhân dân, các tổ chức, cá nhân, thành viên hộ gia đình. Cụ thể một số nội dung như sau:

- Quy định mới về địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh: Khoản 1 Điều 86 Nghị định 01/2021 quy định “Địa điểm kinh doanh của hộ kinh doanh là nơi hộ kinh doanh thực hiện hoạt động kinh doanh”. Khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021 quy định “Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại”

- Không hạn chế thời gian tạm ngừng kinh doanh đối với hộ kinh doanh: Khoản 1 Điều 76 Nghị định 78/2015 quy định “Trường hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh phải thông báo với cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh doanh và cơ quan thuế trực tiếp quản lý. Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm.” Tuy nhiên, Nghị định 01/2021 không còn quy định hạn chế "Thời gian tạm ngừng kinh doanh không được quá 01 năm".

    - Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh: Khoản 2 Điều 87 Nghị định 01/2021 quy định “ Hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh bao gồm:

    a) Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh;

    b) Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

    c) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thành lập hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

    d) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh”.

- Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở: Khoản 4 Điều 90 Nghị định 01/2021 quy định “Trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới. Hồ sơ phải có bản sao các giấy tờ sau đây: 

a) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh ký;

    b) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh;

    c) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh.”

Để tìm hiểu rõ hơn, đề nghị nhân dân, các tổ chức, cá nhân, thành viên hộ gia đình đọc nội dung chi tiết của Nghị định 01/2021 trên Cổng thông tin điện tử của Chính phủ tại địa chỉ trang web: http://vanban.chinhphu.vn/. Trân trọng cảm ơn!”

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo treo cờ Tổ quốc và tổ chức các hoạt động văn hóa - thể thao dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương,...(16/04/2021 4:51 CH)

  Huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị hiệp thương lần thứ 3(16/04/2021 8:58 SA)

  Huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả vận động xây dựng quỹ da cam năm 2020, triển khai...(10/04/2021 10:26 SA)

  Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại Phù Cừ(09/04/2021 4:34 CH)

  HUYỆN PHÙ CỪ TẬP HUẤN CHƯƠNG TRÌNH MỖI XÃ 1 SẢN PHẨM (OCOP)(24/03/2021 8:46 SA)

  Hội nghị triển khai kế hoạch lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu...(24/03/2021 4:27 CH)

  Hội nghị tuyên truyền phổ biến về luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND (23/03/2021 10:07 SA)

  Hội LHPN xã Minh Tân Ra mắt nhóm phụ nữ nòng cốt tuyên truyền pháp luật(17/03/2021 8:40 SA)

  °
  704 người đang online