Huyện Phù Cừ giao chỉ tiêu thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện năm 2021

Đăng ngày 21 - 01 - 2021
100%

UBND huyện Phù Cừ ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn huyện năm 2021

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Quyết định về việc thu hồi 01 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp không đúng quy định tại xã...(25/11/2021 8:02 SA)

  Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại khu dân cư Lưỡi A, xã Đình Cao,...(03/11/2021 9:06 SA)

  Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Phù Cừ.(21/06/2021 4:54 CH)

  Thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong những ngày tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(17/06/2021 2:25 CH)

  Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp tự ý chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển đổi...(16/06/2021 2:50 CH)

  Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư số 05 thị trấn Trần...(27/05/2021 2:25 CH)

  Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Khu Dân cư mới xã...(11/03/2021 3:26 CH)