Huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về Chương trình bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Đăng ngày 09 - 03 - 2021
100%

Huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về Chương trình bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025

Chi tiết tại Kế hoạch 35/KH-UBND

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Lợi ích kép từ việc phân loại rác tại nguồn tại xã Nhật Quang (10/03/2021 10:05 SA)

    °
    931 người đang online