Lợi ích kép từ việc phân loại rác tại nguồn tại xã Nhật Quang

Đăng ngày 10 - 03 - 2021
100%

Xã Nhật Quang đã tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhân dân, đặc biệt là triển khai hiệu quả việc giảm phí thu gom rác thải đối với hộ dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn.

Xã Nhật Quang có 3 thôn với hơn 1.300 hộ gia đình và hơn 5.700 nhân khẩu. Trong đó có 1.045 hộ dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, chiếm khoảng 80% số hộ dân trong xã. Có được kết quả này là nhờ những năm qua, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhân dân, đặc biệt là triển khai hiệu quả việc giảm phí thu gom rác thải đối với hộ dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn.

Nhìn lại những năm trước, khi xã chưa phát động người dân phân loại rác thải tại nguồn, người dân thường xả rác bừa bãi ra các nơi công cộng, vệ đường, mương máng. Vì thế, rác thải xuất hiện ở nhiều nơi, từ ngõ xóm đến đường làng, thậm chí có nơi còn hình thành các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan thôn xóm. Đến năm 2015, có 515 hộ gia đình ở thôn Quang Yên và thôn Tân An được phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác hữu cơ thành phân bón cho cây trồng. Thấy được hiệu quả thiết thực từ cách làm này, ngày càng nhiều hộ dân tích cực tham gia thực hiện. Đặc biệt, từ năm 2018 địa phương đã có quy định hỗ trợ 50% phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng đối với hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải. Do đó người dân rất vui mừng, phấn khởi và nâng cao ý thức tự giác thực hiện. Để bảo đảm người dân thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, xã Nhật Quang đã giao cán bộ xã, thôn cùng các hội, đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, giám sát các hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn. Đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và môi trường hàng tuần tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân trong xã có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá các hộ thực hiện tốt để áp dụng quy định giảm phí thu gom. Theo đó, những hộ thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thì mức phí thu gom rác thải sinh hoạt giảm 50% còn 1.500 đồng/người/ tháng. Với cách làm trên, trong xã hiện có 730 hộ gia đình được giảm phí thu gom rác thải sinh hoạt hàng tháng.

Gia đình bà Bùi Thị Nhắn ở thôn Quang Yên cho biết:

“Từ ngày được chính quyền và các cơ quan đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động thì tôi đã hiểu ra việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình là không khó mà còn mang lại nhiều lợi ích cho gia đình cho mọi người dân như là vừa tận dụng được rác hữu cơ làm phân bón mà lại còn vừa giảm được một nửa kinh phí thu gom rác thải cho nên trong thời gian tới gia đình tôi vẫn tiếp tục phân loại rác thải để góp phần giảm cái lượng rác thải ra môi trường và tôi cũng rất là mong muốn Chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân chúng tôi để người dân chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa”.

Thông qua sự hỗ trợ của địa phương, việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn đã có hiệu quả, diện mạo làng quê Nhật Quang thêm sạch đẹp. Công việc thu gom, vận chuyển rác thải của những thành viên tổ thu gom rác thải trong xã cũng vơi bớt nhọc nhằn, vất vả. Nếu như trước kia người dân chưa thực hiện phân loại rác thì mỗi tuần lượng rác thải trong xã là 15 đến 17 tấn. Khi người dân thực hiện tốt việc phân loại thì lượng rác đã giảm 35 - 40%.

Đồng chí Nguyễn Thế Ân, Chủ tịch UBND xã Nhật Quang cho biết: Từ những hiệu quả ban đầu đạt được, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để phấn đấu 100% số hộ dân trong xã thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ 50% phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng đối với những hộ thực hiện tốt việc phân loại để khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Xã Nhật Quang có 3 thôn với hơn 1.300 hộ gia đình và hơn 5.700 nhân khẩu. Trong đó có 1.045 hộ dân thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, chiếm khoảng 80% số hộ dân trong xã. Có được kết quả này là nhờ những năm qua, xã đã tích cực tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho nhân dân, đặc biệt là triển khai hiệu quả việc giảm phí thu gom rác thải đối với hộ dân thực hiện tốt việc phân loại rác thải tại nguồn.

Nhìn lại những năm trước, khi xã chưa phát động người dân phân loại rác thải tại nguồn, người dân thường xả rác bừa bãi ra các nơi công cộng, vệ đường, mương máng. Vì thế, rác thải xuất hiện ở nhiều nơi, từ ngõ xóm đến đường làng, thậm chí có nơi còn hình thành các bãi rác tự phát gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan thôn xóm. Đến năm 2015, có 515 hộ gia đình ở thôn Quang Yên và thôn Tân An được phòng Tài nguyên và Môi trường huyện hướng dẫn cách phân loại và xử lý rác hữu cơ thành phân bón cho cây trồng. Thấy được hiệu quả thiết thực từ cách làm này, ngày càng nhiều hộ dân tích cực tham gia thực hiện. Đặc biệt, từ năm 2018 địa phương đã có quy định hỗ trợ 50% phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng đối với hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải. Do đó người dân rất vui mừng, phấn khởi và nâng cao ý thức tự giác thực hiện. Để bảo đảm người dân thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, xã Nhật Quang đã giao cán bộ xã, thôn cùng các hội, đoàn thể, nhất là Hội Liên hiệp phụ nữ và Hội Nông dân thường xuyên tuyên truyền, hướng dẫn, vận động, giám sát các hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại nguồn. Đối với Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp và môi trường hàng tuần tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt của các hộ dân trong xã có trách nhiệm kiểm tra, đánh giá các hộ thực hiện tốt để áp dụng quy định giảm phí thu gom. Theo đó, những hộ thực hiện tốt việc phân loại, xử lý rác thải hữu cơ thì mức phí thu gom rác thải sinh hoạt giảm 50% còn 1.500 đồng/người/ tháng. Với cách làm trên, trong xã hiện có 730 hộ gia đình được giảm phí thu gom rác thải sinh hoạt hàng tháng.

Gia đình bà Bùi Thị Nhắn ở thôn Quang Yên cho biết:

“Từ ngày được chính quyền và các cơ quan đoàn thể địa phương tuyên truyền vận động thì tôi đã hiểu ra việc phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình là không khó mà còn mang lại nhiều lợi ích cho gia đình cho mọi người dân như là vừa tận dụng được rác hữu cơ làm phân bón mà lại còn vừa giảm được một nửa kinh phí thu gom rác thải cho nên trong thời gian tới gia đình tôi vẫn tiếp tục phân loại rác thải để góp phần giảm cái lượng rác thải ra môi trường và tôi cũng rất là mong muốn Chính quyền địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân chúng tôi để người dân chúng tôi tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa”.

Thông qua sự hỗ trợ của địa phương, việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn đã có hiệu quả, diện mạo làng quê Nhật Quang thêm sạch đẹp. Công việc thu gom, vận chuyển rác thải của những thành viên tổ thu gom rác thải trong xã cũng vơi bớt nhọc nhằn, vất vả. Nếu như trước kia người dân chưa thực hiện phân loại rác thì mỗi tuần lượng rác thải trong xã là 15 đến 17 tấn. Khi người dân thực hiện tốt việc phân loại thì lượng rác đã giảm 35 - 40%.

Đồng chí Nguyễn Thế Ân, Chủ tịch UBND xã Nhật Quang cho biết: Từ những hiệu quả ban đầu đạt được, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động để phấn đấu 100% số hộ dân trong xã thực hiện phân loại, xử lý rác thải tại nguồn, cùng với đó, địa phương sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ 50% phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng đối với những hộ thực hiện tốt việc phân loại để khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    Đồng chí Chủ tịch Liên đoàn lao động tỉnh và đồng chí Bí thư huyện uỷ thăm tặng quà công nhân...(13/09/2021 8:16 SA)

    Danh mục các công trình, dự án chuẩn bị triển khai thi công trên địa bàn huyện Phù Cừ(01/06/2021 9:58 SA)

    Danh mục các công trình, dự án đang triển khai thực hiện trên địa bàn huyện Phù Cừ(31/05/2021 9:54 SA)

    Huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/12/2020 của Ban chấp hành...(09/03/2021 3:42 CH)