Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 21 - 02 - 2021
100%

Ủy ban bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026 (sau đây gọi tắt là Ủy ban bầu cừ huyện) thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện Phù Cừ, nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

1. Thời gian nộp hồ sơ ứng cử bắt đầu từ ngày 22 tháng 02 năm 2021 và kết thúc vào 17 giờ ngày 14 tháng 3 năm 2021. Riêng thứ  7 (ngày 13 tháng 3 năm 2021) và Chủ nhật ( ngày 14 tháng 3 năm 2021) ủy ban  Bầu cử huyện sẽ trực trong giờ hành chính để tiếp nhận hồ sơ.

2. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: Tại Phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ 

xem chi tiết nội dung thông báo và các mẫu Hồ sơ kèm theo tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2021(06/04/2021 1:56 CH)

  Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Khu Dân cư mới xã...(11/03/2021 3:26 CH)

  Lợi ích kép từ việc phân loại rác tại nguồn tại xã Nhật Quang (10/03/2021 10:05 SA)

  Huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/12/2020 của Ban chấp hành...(09/03/2021 3:42 CH)

  Thông báo cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ(26/02/2021 4:01 CH)

  Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, huyện Phù Cừ(02/02/2021 3:37 CH)

  Huyện Phù Cừ giao chỉ tiêu thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn...(21/01/2021 4:08 CH)

  Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở(18/01/2021 9:02 SA)

  °
  668 người đang online