Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, huyện Phù Cừ

Đăng ngày 02 - 02 - 2021
100%

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19. Để đảm công tác phòng chống dịch. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo tạm dừng tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Cụm Công nghiệp Trần Cao Quang Hưng và khu dân dân cư mới xã Minh Tân huyện Phù Cừ

Kính gửi:   

                  + Thủ trưởng các đơn vị có liên quan;

                  +Chi nhánh Công ty đấu giá hợp danh Đại dương Long tại Hưng Yên;

                   + Khách hàng mua hồ sơ tham gia đấu giá quyền sử dụng đất.

 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid -19Để đảm bảo công tác phòng,chống dịch Covid-19. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành thông báo số 36/TB-UBND, Số 38 /TB-UBND ngày 02/02/2021 về việc tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Cụm Công nghiệp Trần Cao Quang Hưng và khu dân dân cư mới xã Minh Tânhuyện Phù Cừ

Xem chi tiết nội dung Thông báo số 36/TB-UBND và số 38/TB-UBND tại đây.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2021(06/04/2021 1:56 CH)

  Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Khu Dân cư mới xã...(11/03/2021 3:26 CH)

  Lợi ích kép từ việc phân loại rác tại nguồn tại xã Nhật Quang (10/03/2021 10:05 SA)

  Huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/12/2020 của Ban chấp hành...(09/03/2021 3:42 CH)

  Thông báo cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ(26/02/2021 4:01 CH)

  Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ...(21/02/2021 10:27 SA)

  Huyện Phù Cừ giao chỉ tiêu thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn...(21/01/2021 4:08 CH)

  Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở(18/01/2021 9:02 SA)

  °
  770 người đang online