Thong bao Cong khai thuyet minh tinh hinh du toan ngan sach huyen 9 thang dau nam 2021

Đăng ngày 22 - 10 - 2021
100%

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2023(11/04/2023 7:37 SA)

  Công khai quyết toán ngân sách năm 2021 của huyện Phù Cừ(25/07/2022 4:47 CH)

  UBND huyện thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng...(06/07/2022 7:52 SA)

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(06/04/2022 3:18 CH)

  Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:26 CH)

  Dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thu, chi ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:24 CH)

  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ(20/07/2021 7:25 SA)

  THÔNG BÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(06/07/2021 8:46 SA)