Tham gia ý kiến để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 05 xã Minh Tiến, Tống Phan, Minh Hoàng, Minh Tân, Phan Sào Nam

Đăng ngày 18 - 10 - 2021
100%

Ngày 12/10/2021 Ban chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới ban hành công văn số 09/BCĐ về việc lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới của 05 xã Minh Tiến, Tống Phan, Minh Hoàng, Minh Tân, Phan Sào Nam.

Trên cơ sở kết quả thẩm tra của Đoàn thẩm tra kết quả thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới của 05 xã Minh Tiến, Tống Phan, Minh Hoàng, Minh Tân, Phan Sào Nam. Ban Chỉ đạo Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới huyện (sau đây viết tắt là Ban Chỉ đạo) xây dựng dự thảo Báo cáo thẩm tra.

Để hoàn thiện các nội dung Báo cáo thẩm tra trước khi trình UBND tỉnh thẩm định xét, công nhận 05 xã Minh Tiến, Tống Phan, Minh Hoàng, Minh Tân, Phan Sào Nam đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021, Ban Chỉ đạo huyện công bố Dự thảo để lấy ý kiến từ nhân dân trên địa bàn huyện nói chung và của 05 xã được thẩm định nói riêng. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về  Ban Chỉ đạo huyện (qua Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện) trước ngày 20/10/2021 để tổng hợp.

Thông tin cần liên hệ theo địa chỉ: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Phù Cừ, thị trấn Trần Cao, huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên; điện thoại: 02213.854.285, email: pnn.pc@hungyen.gov.vn./.

Xem chi tiết tại đây:

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(10/03/2023 6:28 CH)

  UBND huyện ban hành KẾ HOẠCH tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...(02/02/2023 5:24 CH)

  BÁO CÁO Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới...(06/12/2021 8:30 SA)

  Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(29/11/2021 9:03 SA)

  Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Cừ(27/04/2021 2:33 CH)

  Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(15/07/2020 2:30 CH)

  Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ...(30/01/2020 3:48 CH)

  Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(01/01/2020 2:25 CH)