Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở

Đăng ngày 18 - 01 - 2021
100%

12 xuất đất tại Cụm Công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng 164 xuất đất tại Khu dân cư số 5 thị trấn Trần Cao - Huyện Phù Cừ 82 xuất đất tại khu dân cư mới xã Minh Tân huyện Phù Cừ

1.Tên tổ chức đấu giá tài sản:

Chi nhánh Công ty Đấu giá Hợp danh Đại Dương Long tại Hưng Yên

2. Tên đơn vị có tài sản đấu giá:

UBND huyện Phù Cừ - địa chỉ: Thị trấn Trần Cao - huyện Phù Cừ - tỉnh Hưng Yên

3. Tài sản đấu giá 

12 xuất đất tại Cụm Công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng.
164 xuất đất tại Khu dân cư số 5 thị trấn Trần Cao - Huyện Phù Cừ.
82 xuất đất tại khu dân cư mới xã Minh Tân huyện Phù Cừ.

Thời gian mua hồ sơ, nộp hồ sơ: Từ ngày 20/01/2021 đến 17 h ngày 04/02/2021 (trong giờ hành chính , trừ thứ 7 , chủ nhật) 

Xem chi tiết Thông báo đấu giá tại đây:

 12 xuất đất tại Cụm Công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng.;

Chi tiết sơ đồ các xuất đất tại Cụm Công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng


164 xuất đất tại Khu dân cư số 5 thị trấn Trần Cao - Huyện Phù Cừ.

Chi tiết sơ đồ các xuất đất tại Khu dân cư số 5 thị trấn Trần Cao - Huyện Phù Cừ.


82 xuất đất tại khu dân cư mới xã Minh Tân huyện Phù Cừ.

Chi tiết sơ đồ các xuất đất tại khu dân cư mới xã Minh Tân huyện Phù Cừ.

 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ thông báo thời gian làm việc mùa hè năm 2021(06/04/2021 1:56 CH)

  Thông báo về việc tiếp tục tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, Khu Dân cư mới xã...(11/03/2021 3:26 CH)

  Lợi ích kép từ việc phân loại rác tại nguồn tại xã Nhật Quang (10/03/2021 10:05 SA)

  Huyện Phù Cừ ban hành Kế hoạch thực hiện nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 28/12/2020 của Ban chấp hành...(09/03/2021 3:42 CH)

  Thông báo cơ sở được cấp GCN cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Phù Cừ(26/02/2021 4:01 CH)

  Thông báo mẫu hồ sơ, địa điểm, thời gian tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ...(21/02/2021 10:27 SA)

  Thông báo tạm dừng đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư số 5, huyện Phù Cừ(02/02/2021 3:37 CH)

  Huyện Phù Cừ giao chỉ tiêu thực hiện phân loại xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn...(21/01/2021 4:08 CH)

  °
  737 người đang online