Huyện Phù Cừ đẩy mạnh thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình góp phần thực hiện tốt tiêu chí bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới.

Đăng ngày 04 - 06 - 2020
100%

Đến hết năm 2019, có 13.780 gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình đạt tỷ lệ 59,2% tổng số gia đình trong toàn huyện (trong đó có 10.725 hộ đào hố để xử lý, 3.055 hộ xử lý bằng thùng). Một số xã của huyện có tỷ lệ hộ gia đình tham gia thực hiện xử lý rác thải hữu cơ tại hộ cao như: xã Nguyên Hòa đạt 82,1%, xã Tống Trân đạt 72,8%, xã Minh Tiến đạt 71,1%,…; rác thải hữu cơ được các hộ phân loại, xử lý tại hộ trung bình khoảng 10 tấn/ngày đã góp phần giảm lượng rác thải phải vận chuyển đến nơi tập kết và chuyển đi xử lý theo quy định, tiết kiệm được nhiều công sức, chi phí và góp phần giúp môi trường nông thôn thêm sạch, đẹp.

        Nhận thức được tầm quan trọng của việc triển khai mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình năm 2015 (theo Kế hoạch số 63/KH-UBND  ngày 14/4/2015 của UBND tỉnh Hưng Yên). Huyện Phù Cừ đã chủ động xây dựng Kế hoạch thực hiện, nhất là sau khi UBND tỉnh Hưng Yên ban hành Đề án nâng cao hiệu quả thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt nông thôn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2016-2020; Ban chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 12-NQ/HU ngày 15/4/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXV về Chương trình đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020.

            Để triển khai hiệu quả, sớm hoàn thành mục tiêu được giao trong công tác bảo vệ moi trường nông thôn, đặc biệt là việc thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình là nội dung cần có sự tham gia tích cực của các ban, ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự vào cuộc của mỗi người dân. Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện đã tham mưu với Huyện ủy- UBND huyện: Ban Thường vụ Huyện ủy hàng năm đều có chủ trương hỗ trợ để triển khai thực hiện mô hình, UBND huyện ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu đến các xã, thị trấn, hướng dẫn chi tiết quy trình xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Cùng với đó, là đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện đến từng hộ. Kết quả sau 4 năm thực hiện đã tổ chức 32 buổi tập huấn về bảo vệ môi trường từ huyện đến cơ sở với trên 4.600 lượt người tham dự, cấp phát trên 25.000 bộ tài liệu tuyên truyền bảo vệ môi trường và hướng dẫn quy trình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Đến hết năm 2019, có 13.780 gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại gia đình đạt tỷ lệ 59,2% tổng số gia đình trong toàn huyện (trong đó có 10.725 hộ đào hố để xử lý, 3.055 hộ xử lý bằng thùng). Một số xã của huyện có tỷ lệ hộ gia đình tham gia thực hiện xử lý rác thải hữu cơ tại hộ cao như: xã Nguyên Hòa đạt 82,1%, xã Tống Trân đạt 72,8%, xã Minh Tiến đạt 71,1%,…; rác thải hữu cơ được các hộ phân loại, xử lý tại hộ trung bình khoảng 10 tấn/ngày đã góp phần giảm lượng rác thải phải vận chuyển đến nơi tập kết và chuyển đi xử lý theo quy định, tiết kiệm được nhiều công sức, chi phí và góp phần giúp môi trường nông thôn thêm sạch, đẹp.

 

Phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

               Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các ngành, đoàn thể từ huyện đến cơ sở đã đưa tiêu chí bảo vệ môi trường, thu gom, xử lý rác thải vào quy ước, hương ước, vào bình xét các danh hiệu “Làng văn hóa”, “Khu dân cư văn hóa”; “Gia đình văn hóa”; kịp thời biểu dương người tốt, việc tốt để tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, khuyến khích nhân dân tham gia vào các hoạt động giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi nilon, phân loại rác thải kết hợp với xử lý rác thải hữu cơ làm phân vi sinh tại hộ gia đình; thực hiện đưa rác ra đúng nơi quy định, để tạo điều kiện thuận lợi cho tổ, đội thu gom.

Hưởng ứng phong trào xây dựng cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp đã có 82 đoạn đường phụ nữ tự quản, gắn biển 14 đoạn đường thanh niên tự quản xanh- sạch-đẹp tại 14 xã, thị trấn; 31 chi Hội phụ nữ “xanh – sạch – đẹp”; 28 câu lạc bộ hạn chế sử dụng túi nilon; 20 mô hình xóm 3 sạch; 02 mô hình “Chi Hội phụ nữ 5 không 3 sạch”; toàn huyện trồng được 113 tuyến đường hoa với tổng chiều dài 68,3km; 5 điểm trồng hoa tại trụ sở làm việc; nghĩa trang liệt sỹ với tổng diện tích 350m2; 100% các nhà trường tổ chức trồng hoa tại các bồn hoa trong khuôn viên nhà trường; xây dựng công trình vườn hoa thanh niên cấp huyện tại 14 xã, thị trấn,…;

Một đoạn đường hoa Chi hội Phụ nữ xã Nguyên Hòa trồng và chăm sóc

 

        Từ những việc làm hiệu quả trên, ý thức của nhân dân trong việc chung tay bảo vệ môi trường được nâng lên rõ rệt, 8/8 mục tiêu của Nghị quyết về Chương trình đẩy mạnh công tác bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020 đã được thực hiện, trong đó: 02 chỉ tiêu vượt, 04 chỉ tiêu đạt, 02 chỉ tiêu đã thực hiện xác định đạt trong năm 2020. Đến nay 13/13 xã được UBND tỉnh Hưng Yên công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới, huyện Phù Cừ qua kiểm tra, rà soát đạt tiêu chí số 7 về môi trường và đang trình các cấp thẩm định công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2020.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  THÔNG BÁO CƠ SỞ ĐƯỢC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN CƠ SỞ ĐỦ ĐIỀU KIỆN AN TOÀN THỰC PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN...(01/07/2021 1:55 CH)

  Huyện Phù Cừ phát động tết trồng cây mùa xuân 2021(17/02/2021 4:35 CH)

  “3 nhanh, 3 đủ” trong thu hoạch lúa xuân và sản xuất lúa mùa ở Phù Cừ(03/06/2020 9:16 SA)

  UBND TỈNH GIAO BAN TRỰC TUYẾN TRIỂN KHAI CÔNG TÁC PHÒNG CHỐNG DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI(01/03/2019 4:46 CH)

  Phù cừ phát động tết trồng cây mùa xuân(11/02/2019 4:30 CH)

  Huyện nhà tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây 2018(21/02/2018 4:30 CH)

  ĐỒNG CHÍ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN KIỂM TRA CÔNG TÁC SẢN XUẤT VỤ XUÂN 2018(13/02/2018 1:25 CH)