Huyện Phù Cừ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện

Đăng ngày 11 - 08 - 2020
100%

Ngày 10/8/2020, UBND huyện Phù Cừ ban hành văn bản số 680/UBND-TNMT chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn công trấn áp nạn khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện

Tin mới nhất

Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế(05/03/2021 3:57 CH)

Huyện Phù Cừ xử phạt trong lĩnh vực y tế(25/02/2021 10:11 SA)

UBND huyện Phù Cừ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng...(05/11/2020 10:48 SA)

Báo cáo kêt quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(02/10/2020 10:37 SA)

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...(02/07/2020 10:19 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí...(01/06/2020 10:23 SA)

Báo cáo kết quả công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; các khó khăn, vướng mắc; tình hình...(22/05/2020 10:10 SA)

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2019(31/12/2019 9:57 SA)