Hiệu quả từ việc giảm phí thu gom rác thải đối với người dân thực hiện tốt việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình

Đăng ngày 05 - 10 - 2020
100%

Hiện xã Nhật Quang có trên 1300 hộ, trong đó có 845 hộ thực hiện phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình, đạt gần 65%. Nhằm tạo cảnh quan môi trường sống xanh - sạch - đẹp, bảo vệ sức khỏe người dân, góp phần thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội bền vững và xây dựng nông thôn mới.

Thời gian qua, cùng với việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường cho các tầng lớp nhân dân, khuyến khích người dân tham gia vào các hoạt động phân loại rác tại nguồn, xã Nhật Quang cũng tuyên truyền vận động người dân giảm thiểu, tái chế, tái sử dụng chất thải rắn, hạn chế sử dụng túi ni lông, không đổ rác bừa bãi, phân loại rác thải kết hợp với xử lý rác thải hữu cơ làm phân vi sinh tại hộ gia đình, nộp phí vệ sinh đầy đủ, đổ rác thải đúng giờ, đúng nơi quy định, xây dựng và tuyên truyền nhân rộng các mô hình hiệu quả trong công tác bảo vệ môi trường. Cùng với đó địa phương cũng nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ đội vệ sinh môi trường tự quản, đẩy mạnh hoạt động thu gom, vận chuyển rác thải kết hợp với việc hướng dẫn người dân thực hiện tốt công tác phân loại rác thải, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Ngoài ra, các thôn cũng xây dựng và vận động người dân thực hiện tốt hương ước, quy ước về bảo vệ môi trường tại các khu dân cư. Đặc biệt, từ đầu năm 2018 địa phương đã quy định hỗ trợ 50% phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng đối với hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải. Do đó người dân địa phương đều rất vui mừng phấn khởi và nâng cao ý thức trách nhiệm thực hiện. 

Để đảm bảo người dân thực hiện tốt việc phận loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình. Xã Nhật Quang đã bố trí cán bộ xã, thôn cùng các hội đoàn thể, nhất là hội phụ nữ và hội nông dân thường xuyên kiểm tra, giám sát, đôn đốc, hướng dẫn, vận động các hộ gia đình thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ đồng thời tuyên truyền về lợi ích và ý nghĩa của việc phân loại và xử lý rác thải hữu cơ tại hội gia đình. Đối với các tổ đội thu gom rác có trách nhiệm ghi danh sách và đánh dấu danh sách các hộ thực hiện tốt để trừ tiền phí phải đóng góp hàng tháng. Nhìn chung từ khi địa phương áp dụng giảm 50% phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng đối với hộ gia đình thực hiện tốt việc phân loại rác thải, các thành viên trong tổ đội thu gom đã đỡ vất vả hơn nên họ rất phấn khởi, tích cực tuyên truyền người dân thực hiện. 

Thông qua những sự hỗ trợ của địa phương việc tổ chức thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình trên địa bàn đã có hiệu quả, giảm thiểu được lượng rác thải vận chuyển xử lý. Nếu như trước kia người dân chưa tích cực thực hiện phân loại rác thì mỗi tuần 1 lần thu gom lượng rác thải trong xã là 7 đến 8 tấn. Khi người dân thực hiện tốt việc phân loại rác thì lượng rác đã giảm xuống còn từ 4 đến 5 tấn.

Theo các đồng chí lãnh đạo UBND xã Nhật Quang cho biết: Từ những hiệu quả ban đầu đạt được, trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền vận động để phấn đấu 100% hộ dân địa phương cùng tham gia thực hiện phân loại và xử lý rác thải tại hộ gia đình, cùng với đó, địa phương cũng sẽ tiếp tục duy trì hỗ trợ 50% phí thu gom, vận chuyển rác hàng tháng đối với hộ thực hiện tốt việc phân loại để khuyến khích người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.

Có thể khẳng định, từ cách làm hay trong việc giảm phí phí thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt hàng tháng đối với các hộ thực hiện tốt việc phân loại đã góp phần làm cho cảnh quan môi trường xã Nhật Quang ngày càng sạch đẹp. Thiết nghĩ, đây cũng là một cách làm hay để các địa phương khác trong huyện học tập và làm theo để giảm lượng rác thải phải vận chuyển đi xử lý, góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo sức khỏe nhân dân.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Thông báo số 1412 ngày 27/12/2022(28/12/2022 7:23 SA)

  Khai mạc phiên chợ vải lai chín sớm năm 2022(29/05/2022 6:53 SA)

  Phù Cừ mùa vải chín(20/05/2021 4:37 CH)

  Ủy ban nhân dân huyện ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Chợ hoa Tết Tân Sửu năm 2021(20/01/2021 1:55 CH)

  Bài ô nhiễm nguồn nước - thực trạng và nguyên nhân(15/01/2021 2:26 CH)

  Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(12/01/2021 8:48 SA)

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(12/01/2021 8:41 SA)

  Huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường và tập huấn phân loại xử lý rác...(29/09/2020 10:09 SA)