Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Đăng ngày 01 - 01 - 2020
100%

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 15/01/2020.

Để có cơ sở trình các cấp xét duyệt công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 15/01/2010.

Ý kiến đóng góp gửi về UBND huyện Phù Cừ (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện)

xem chi tiết nội dung báo cáo tại đây 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(10/03/2023 6:28 CH)

  UBND huyện ban hành KẾ HOẠCH tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...(02/02/2023 5:24 CH)

  BÁO CÁO Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới...(06/12/2021 8:30 SA)

  Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(29/11/2021 9:03 SA)

  Tham gia ý kiến để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn...(18/10/2021 9:07 SA)

  Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Cừ(27/04/2021 2:33 CH)

  Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(15/07/2020 2:30 CH)

  Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ...(30/01/2020 3:48 CH)