Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ

Đăng ngày 30 - 01 - 2020
100%

Ngày 30/01/2020 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú huyện ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐ về việc công bố Danh sách danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ

Theo đó Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ gồm các ông, bà có tên sau:

 Bà Trần Thị Thục Bí thư chi bộ Hiệu trưởng trường Tiểu học Đình Cao xã Đình Cao huyện Phù Cừ

Mọi thông tin phản hồi về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 đối với bà Trần Thị Thục, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đình Cao xã Đình Cao huyện Phù Cừ gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ (qua phòng Giáo dục & ĐT huyện) trước ngày 10/02/2020

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(10/03/2023 6:28 CH)

  UBND huyện ban hành KẾ HOẠCH tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...(02/02/2023 5:24 CH)

  BÁO CÁO Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới...(06/12/2021 8:30 SA)

  Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(29/11/2021 9:03 SA)

  Tham gia ý kiến để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn...(18/10/2021 9:07 SA)

  Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Cừ(27/04/2021 2:33 CH)

  Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(15/07/2020 2:30 CH)

  Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(01/01/2020 2:25 CH)