Điểm nhấn tín dụng chính sách ở Phù Cừ

Đăng ngày 05 - 09 - 2019
100%

Để Chỉ thị 40 phát huy hiệu quả, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cừ đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng

     Thực hiện Chỉ thị 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Gọi tắt là Chỉ thị 40 ngày 22.11.2014), huyện Phù Cừ đã triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, nhằm thực hiện hiệu quả các hoạt động tín dụng chính sách xã hội, góp phần tích cực vào công cuộc xoá đói, giảm nghèo, nâng cao chất lượng cuộc sống người dân.

     Để chỉ thị đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền đã được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chú trọng đẩy mạnh. Thông qua các hội nghị triển khai, quán triệt và việc tuyên truyền thường xuyên, liên tục trên hệ thống thông tin đại chúng nên nhận thức về tín dụng chính sách của cán bộ, đảng viên và mọi tầng lớp nhân dân được nâng lên rõ rệt. Nguồn vốn từ ngân sách địa phương ủy thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện để thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách ngày càng phát huy hiệu quả. Tính đến thời điểm này, tổng nguồn vốn từ ngân sách huyện uỷ thác qua Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cừ để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội đạt 1 tỷ 226 triệu đồng. Nguồn vốn này được phân bổ kịp thời cho các đối tượng vay vốn, góp phần tiếp vốn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn mạnh dạn phát triển sản xuất, kinh doanh.

     Để Chỉ thị 40 phát huy hiệu quả, những năm qua, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cừ đã triển khai có hiệu quả các chương trình tín dụng, giải ngân nguồn vốn đúng đối tượng. Đồng chí Nguyễn Xuân Tỉnh - Phó Giám đốc phụ trách Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cừ cho biết: “Nhận thức rõ các chương trình tín dụng chính sách mang ý nghĩa nhân văn, Phòng Giao dịch tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận nguồn vốn tín dụng ưu đãi. Đơn vị tích cực tham mưu, phối hợp với chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác quản lý nguồn vốn tín dụng ưu đãi trên địa bàn. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể để củng cố, kiện toàn hoạt động của các tổ kiết kiệm và vay vốn; tuyên truyền sâu rộng tới các hộ vay vốn sử dụng vốn vay đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi để không ngừng nâng cao chất lượng tín dụng”. 

Buổi giao dịch của Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Cừ tại điểm giao dịch xã Đoàn Đào

      Hiện nay, Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện Phù Cừ triển khai 10 chương trình tín dụng là: Cho vay hộ nghèo; cho vay học sinh, sinh viên; cho vay giải quyết việc làm; cho vay đối tượng chính sách đi xuất khẩu lao động; cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; cho vay hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở; cho vay doanh nghiệp vừa và nhỏ; cho vay hộ cận nghèo; cho vay hộ mới thoát nghèo và cho vay nhà ở xã hội. Để đồng vốn đến đúng đối tượng, tiết kiệm thời gian và chi phí thấp nhất cho người thụ hưởng, Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện phối hợp thực hiện ủy thác với các tổ chức hội, đoàn thể ủy nhiệm qua các Tổ tiết kiệm và vay vốn. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 250 tổ tiết kiệm và vay vốn. Các tổ tiết kiệm và vay vốn phân bổ đều khắp ở hầu hết các thôn, xóm. Mỗi xã, thị trấn bố trí 1 điểm giao dịch, thực hiện các nghiệp vụ giải ngân cho vay, thu nợ, thu lãi, huy động tiền gửi tiết kiệm... phục vụ các đối tượng ngay tại địa bàn vào một ngày cố định trong tháng. Chính sự thuận lợi về phương thức vay vốn, địa điểm vay vốn, lãi suất ưu đãi, đã khiến hoạt động tín dụng chính sách là điểm tựa cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống. Đến thời điểm này, sau gần 5 năm triển khai, kết quả cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn đạt tổng dư nợ trên 269 tỷ đồng, với gần 7 nghìn khách hàng còn dư nợ. Trong 8 tháng của năm 2019, giải ngân cho 1.489 lượt hộ vay vốn với số tiền  60.178 triệu đồng. Nguồn vốn vay đã giúp 894 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo và mới thoát nghèo có nguồn vốn để phát triển kinh tế; tạo việc làm mới cho 18 lao động; góp phần xây dựng 990 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn; 12 hộ vay vốn để xây dựng  nhà ở xã hội và 102 hộ có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện cho con tiếp tục học tại các trường Đại học, Cao đẳng và trung học chuyên nghiệp. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội đã thực sự góp phần tích cực vào công tác bảo đảm an sinh xã hội và xây dựng nông thôn mới.

     Nhìn chung, sau khi thực hiện Chỉ thị 40, cấp ủy, chính quyền các cấp đã nhận thức rõ rệt hơn về vai trò, vị trí của tín dụng chính sách xã hội trong việc thực hiện mục tiêu giảm nghèo, giải quyết việc làm, xây dựng nông thôn mới, bảo đảm an sinh xã hội của địa phương. Trên cơ sở đó, đã tạo điều kiện thuận lợi cho Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện thực hiện tốt các nhiệm vụ của mình, nhất là về địa điểm, thời gian đối với các buổi làm việc tại Điểm giao dịch xã. Hoạt động tín dụng chính sách xã hội được đánh giá mang ý nghĩa thiết thực, được coi là một trong những điểm sáng trong các chính sách giảm nghèo. Để Chỉ thị 40 tiếp tục phát huy hiệu quả trong cuộc sống, cấp ủy, chính quyền các cấp cần tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với hoạt động tín dụng chính sách xã hội; phối hợp tổ chức thực hiện tốt chủ trương huy động các nguồn lực cho tín dụng chính sách xã hội. Phòng Giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội huyện cũng cần nâng cao hiệu quả phương thức ủy thác cho các tổ chức chính trị - xã hội, nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ; nghiên cứu, phát triển các sản phẩm, dịch vụ hỗ trợ đem lại tiện ích cho người nghèo và các đối tượng chính sách khác...

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Thông báo số 1412 ngày 27/12/2022(28/12/2022 7:23 SA)

  Khai mạc phiên chợ vải lai chín sớm năm 2022(29/05/2022 6:53 SA)

  Phù Cừ mùa vải chín(20/05/2021 4:37 CH)

  Ủy ban nhân dân huyện ban hành và triển khai kế hoạch tổ chức Chợ hoa Tết Tân Sửu năm 2021(20/01/2021 1:55 CH)

  Bài ô nhiễm nguồn nước - thực trạng và nguyên nhân(15/01/2021 2:26 CH)

  Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(12/01/2021 8:48 SA)

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản(12/01/2021 8:41 SA)

  Hiệu quả từ việc giảm phí thu gom rác thải đối với người dân thực hiện tốt việc phân loại và xử...(05/10/2020 10:13 SA)