Thông báo Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2019

Đăng ngày 12 - 04 - 2019
100%

Ủy ban nhân dân huyện thông báo công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2019, cụ thể như sau:

Tổng thu NSNN trên địa bàn 3 tháng đầu năm 2019: thực hiện 204.505 triệu đồng, đạt 38,55% dự toán

Tổng chi ngân sách huyện 3 tháng đầu năm 2019: 91.037 triệu đồng, đạt 16,05% dự toán.

Xem chi tiết nội dung thông báo tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2022(06/04/2022 3:18 CH)

  Nghị quyết về phân bổ ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:26 CH)

  Dự toán thu chi ngân sách nhà nước trên địa bàn, Thu, chi ngân sách địa phương năm 2022(06/01/2022 3:24 CH)

  Thong bao Cong khai thuyet minh tinh hinh du toan ngan sach huyen 9 thang dau nam 2021(22/10/2021 10:27 SA)

  Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2020 của huyện Phù Cừ(20/07/2021 7:25 SA)

  THÔNG BÁO CÔNG KHAI THUYẾT MINH TÌNH HÌNH DỰ TOÁN NGÂN SÁCH HUYỆN 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021(06/07/2021 8:46 SA)

  Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện quý I năm 2021(16/04/2021 3:03 CH)

  Quyết định về việc công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019(24/07/2020 8:04 SA)