Tỉnh Hưng Yên triển khai thực hiện việc cấp mã số định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên

Đăng ngày 27 - 09 - 2018
100%

Nhằm xác định, phân biệt các cơ quan, đơn vị tham gia trao đổi văn bản điện tử thông qua hệ thống quán lý văn bản và điều hành; phục vụ kết nối các hệ thống quản lý văn bản và điều hành, ngày 20/9/2018, Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên ban hành Quyết định số 2366/QĐ-UBND về việc ban hành mã định danh của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên theo QCVN 1002:2016/BTTTT.

http://Xem chi tiết tại đây

Tin mới nhất

Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế(05/03/2021 3:57 CH)

Huyện Phù Cừ xử phạt trong lĩnh vực y tế(25/02/2021 10:11 SA)

UBND huyện Phù Cừ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng...(05/11/2020 10:48 SA)

Báo cáo kêt quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(02/10/2020 10:37 SA)

Huyện Phù Cừ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn...(11/08/2020 10:59 SA)

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...(02/07/2020 10:19 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí...(01/06/2020 10:23 SA)

Báo cáo kết quả công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; các khó khăn, vướng mắc; tình hình...(22/05/2020 10:10 SA)