Các Luật, Nghị quyết được thông qua tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

Đăng ngày 14 - 08 - 2018
100%

Tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 07 Luật và 08 Nghị quyết, cụ thể:

1. http://Luật Quốc phòng

2. http://Luật Cạnh tranh

3. http://Luật An ninh mạng

4. http://Luật Tố cáo

5. http://Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao

6. http://Luật Đo đạc và bản đồ

7. http://Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Luật Quy hoạch

9. http://Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018

10. http://Nghị quyết quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016

11. http://Nghị quyết về chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019

12. http://Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

13. http://Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018"

14. http://Nghị quyết về việc thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018"

15. http://Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn

16. http://Nghị quyết về kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV

         

 

Tin mới nhất

Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế(05/03/2021 3:57 CH)

Huyện Phù Cừ xử phạt trong lĩnh vực y tế(25/02/2021 10:11 SA)

UBND huyện Phù Cừ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng...(05/11/2020 10:48 SA)

Báo cáo kêt quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(02/10/2020 10:37 SA)

Huyện Phù Cừ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn...(11/08/2020 10:59 SA)

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...(02/07/2020 10:19 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí...(01/06/2020 10:23 SA)

Báo cáo kết quả công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; các khó khăn, vướng mắc; tình hình...(22/05/2020 10:10 SA)