Tham gia Dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015

Đăng ngày 21 - 09 - 2017
100%

Căn cứ Quyết định số 21/2014/QĐ-UBND ngày 26/12/2104 của UBND tỉnh Hưng Yên về việc Quy định giá các loại đất trên địa bàn tỉnh năm 2015 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015 đến ngày 31/12/2019. Sau 3 năm thực hiện đã có nhiều vị trí giá đất có sự biến động.

Thực hiện Công văn số 1189/STNMT-CCQLĐ ngày 13/9/2017 của Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh V/v tham gia Dự thảo điều chỉnh bổ sung bảng giá đất năm 2015. Trước đó UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan, UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện rà soát điều chỉnh, bổ sung một số vị trí tuyến đường trên địa bàn huyện cho phù hợp với tình hình chung  giá các loại đất trên địa bàn huyện ( tại thời điểm điều tra khảo sát), tham gia vào Dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015..

Để giá các loại đất trên địa bàn huyện phù hợp với điều kiện thực tế của huyện và từng cơ sở. UBND huyện đề nghị Ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện Phù Cừ, Hội Doanh nghiệp huyện Phù Cừ, UBND các xã, thị trấn tổ chức lấy ý kiến của nhân dân của địa phương mình, tổng hợp ý kiến tham gia gửi về UBND huyện trước ngày 25/9/2017 ( qua phòng Tài nguyên và Môi trường huyện) để UBND huện tổng hợp báo cáo Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh.

Ủy ban nhân dân huyện rất mong nhận được sự quan tâm, phối hợp của các cơ quan, đoàn thể và nhân dân trong huyện.

Chi tiết Dự thảo Bảng giá các loại đất được đăng trên Cổng thông tin điện tử của Sở Tài nguyên và Môi trường, địa chỉ:http://sotnmt.hungyen.gov.vn - chuyên mục văn bản).

Hoặc tải trực tiếp Dự thảo Bảng giá các loại đất tại đây

Tin mới nhất

Hội nghị lấy ý kiến góp ý, phản biện vào dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(10/03/2023 6:28 CH)

UBND huyện ban hành KẾ HOẠCH tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)...(02/02/2023 5:24 CH)

BÁO CÁO Thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới...(06/12/2021 8:30 SA)

Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện báo cáo thẩm tra đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(29/11/2021 9:03 SA)

Tham gia ý kiến để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn...(18/10/2021 9:07 SA)

Thông báo về việc lấy ý kiến góp ý quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 huyện Phù Cừ(27/04/2021 2:33 CH)

Lấy ý kiến tham gia để hoàn thiện Báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí nông...(15/07/2020 2:30 CH)

Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ...(30/01/2020 3:48 CH)