Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Phù Cừ 6 tháng đầu năm 2017

Đăng ngày 02 - 08 - 2017
100%

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 83/2015/QH13; Nghị định 136/2016/NĐ-CP ngày 21/12/2016 của Chính phủ; Thông Tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 Hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách. Phòng Tài chính - KH huyện công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện Phù Cừ 6 tháng đầu năm 2017

Tin mới nhất

Uỷ ban nhân dân huyện Phù Cừ ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế(05/03/2021 3:57 CH)

Huyện Phù Cừ xử phạt trong lĩnh vực y tế(25/02/2021 10:11 SA)

UBND huyện Phù Cừ chỉ đạo triển khai thực hiện chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng...(05/11/2020 10:48 SA)

Báo cáo kêt quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn...(02/10/2020 10:37 SA)

Huyện Phù Cừ chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và mở đợt cao điểm tấn...(11/08/2020 10:59 SA)

Kết quả cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với...(02/07/2020 10:19 SA)

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí...(01/06/2020 10:23 SA)

Báo cáo kết quả công tác thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt; các khó khăn, vướng mắc; tình hình...(22/05/2020 10:10 SA)