Danh sách Thường trực HĐND huyện, trưởng phó các ban của HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

Ông: LÊ TRÍ VIỄN

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Ông: TRẦN DUY THÁI

Phó Bí thư TT Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Bà: Nguyễn Thị Bên

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch HĐND huyện

 

Ông: VŨ XUÂN THỦY 

Ủy viên BTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

 

Ông: NGUYỄN KHẮC CƯƠNG

Ủy viên BTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 

 

Bà Hoàng Thị Thu Hiền

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Ông: Bùi Ngọc Hướng

Phó trưởng Ban Kinh tế- Xã hội  HĐND huyện

Tin mới nhất

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri 2 huyện Phù Cừ và Tiên Lữ(12/05/2022 8:27 SA)

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tố 1 tiếp xúc cử tri 2 xã Đoàn Đào và Minh Hoàng(20/04/2022 10:28 SA)

HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ II (21/09/2021 7:42 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021(16/04/2021 10:28 SA)

Phù Cừ tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021(18/12/2020 9:37 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp thứ 11, (kỳ họp chuyên đề), khóa 19, nhiệm kỳ 2016...(02/09/2020 10:38 SA)

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban(13/11/2019 1:47 CH)

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ(26/09/2019 2:29 CH)