Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

   1. HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021 gồm 30 đại biểu HĐND huyện có cơ cấu, tổ chức như sau:

   a). Thường trực HĐND huyện gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND và Trưởng các Ban của HĐND huyện;

   b) Các Ban của HĐND huyện có 02 Ban gồm: Ban pháp chế, Ban kinh tế-Xã hội;

   c) Các tổ đại biểu HĐND huyện: có 07 Tổ đại biểu HĐND huyện ở 13 xã và 01 thị trấn.

   2. Nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND, Thường trực HĐND, Các Ban của HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND thực hiện theo Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND năm 2015, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật và các văn bản pháp luật có liên quan

   3. Văn phòng HĐND-UBND huyện là cơ quan tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND huyện.

Tin mới nhất

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh Hưng Yên tiếp xúc cử tri 2 huyện Phù Cừ và Tiên Lữ(12/05/2022 8:27 SA)

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tố 1 tiếp xúc cử tri 2 xã Đoàn Đào và Minh Hoàng(20/04/2022 10:28 SA)

HĐND huyện khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ II (21/09/2021 7:42 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016 – 2021(16/04/2021 10:28 SA)

Phù Cừ tổ chức Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa 19, nhiệm kỳ 2016 - 2021(18/12/2020 9:37 SA)

Hội đồng nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức kỳ họp thứ 11, (kỳ họp chuyên đề), khóa 19, nhiệm kỳ 2016...(02/09/2020 10:38 SA)

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban(13/11/2019 1:47 CH)

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ(26/09/2019 2:29 CH)