Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính - kế hoạch huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Vũ Thế Tường

Số điện thoại:  0916 080 154

Email:vttuong@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

Họ và tên: Vũ Thị Phương

Số điện thoại: 094 772 86 82

Email:vtphuong.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Nguyễn Thị Vân Anh

Số điện thoại:  0932 387 505

Email:ntvanh@hungyen.gov.vn

Chuyên viên 

Họ và tên: Vũ Thị Phương Thảo

Số điện thoại: 0912 271 115

Email: vtpthao@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Đỗ Thị Hằng

Số điện thoại: 0973 941 284

Email: dthang@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và Tên: Phạm Quang Cường

Số điện thoại: 0127 28 29 391

Email: pqcuong@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

°
857 người đang online