Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Tài chính - kế hoạch huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Chu Đức Anh

Số điện thoại:0972386968

Email:cdanh@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

Họ và tên: Vũ Thị Phương

Số điện thoại: 094 772 86 82

Email:vtphuong.pc@hungyen.gov.vn

Phó Trưởng phòng

Họ và tên:  Doãn Thị Liên

Số điện thoại:  0365304516

Email:dtlien@hungyen.gov.vn

Chuyên viên 

Họ và tên: Vũ Thị Phương Thảo

Số điện thoại: 0912 271 115

Email: vtpthao@hungyen.gov.vn

Chuyên viên

Họ và tên: Đỗ Thị Hằng

Số điện thoại: 0973 941 284

Email: dthang@hungyen.gov.vn

Chuyên viên 

Họ và Tên: Nguyễn Thị Kiều Oanh

Số điện thoại:

Email: ntkoanh@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất