Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Kinh tế & HT huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Chu Đức Anh

Số điện thoại: 0972 386 968

Email: cdanh.pc@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

 

Họ và tên: Quách Văn Liễu

Số điện thoại: 0969 333 789

Email: qvlieu.pc@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

Họ và tên: Lê Ngọc Trụ

Số điện thoại:  0912 420 159

Email:lntru.pc@hungyen.gov.vn

 

 

Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Xuân Đạt

Số điện thoại: 0932 381 316

Email: nxdat.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Đỗ Tuấn Anh

Số điện thoại: 0168 248 6666

Email: dtanh.pc@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

°
756 người đang online