Danh sách các đồng chí lãnh đạo chuyên viên phòng Y tế

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Vũ Văn Tuynh

Số điện thoại:  0985 365 254

Email: vvtuynh.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Văn Nhuận

Số điện thoại: 0123 226 1282

Email: nvnhuan.pc@hungyen.gov.vn
   
Chuyên viên

Họ và tên: Trần Thị Ngân

Số điện thoại: 0976 885 553

Email: ttngan.pc@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất