Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên phòng Văn hóa TT Huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Bùi Đăng Thân

Số điện thoại:  0912 243 369

Email: bdthan.pc@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

 Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Số điện thoại: 0946 252 989

Email: ntnguyet.pc@hungyen.gov.vn

Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn

Số điện thoại:  0975 934 602

Email: ntnhan.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên

 Họ và tên: Đặng Thị Huê

Số điện thoại: 0979 792 705

Email: dthue.pc@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

°
872 người đang online