Danh sách các đồng chí Lãnh đạo và Chuyên viên phòng Văn hóa và Thông tin huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Hữu Vỵ

Số điện thoại:  0912554881

Email: nhvy.pc@hungyen.gov.vn

Phó trưởng phòng

 Họ và tên: Nguyễn Thị Nguyệt

Số điện thoại: 0946 252 989

Email: ntnguyet.pc@hungyen.gov.vn

Chuyên viên

Họ và tên: Nguyễn Thị Nhàn

Số điện thoại:  0975 934 602

Email: ntnhan.pc@hungyen.gov.vn

Chuyên viên

 

 Họ và tên:  

Số điện thoại:  

Email:  

 

Tin mới nhất