Danh sách các đồng chí lãnh đạo, chuyên viên Phòng Nội vụ huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Trưởng phòng

Họ và tên: Nguyễn Văn An

Số điện thoại:  0982 587 686

Email: nvan.pc@hungyen.gov.vn

Phó trưởng  phòng 

Họ và tên: Doãn Thị Liên

Số điện thoại: 0124 680 18 43

Email: dtlien.pc@hungyen.gov.vn
Phó trưởng  phòng

Họ và tên: Nguyễn Thị Thịnh

Số điện thoại:  0916 185 212

Email: ntthinh.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên Viên

Họ và tên: Vũ Thị Tuyến

Số điện thoại: 0973 493 351

Email: vttuyen.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên Viên

Họ và tên: Nguyễn Văn Hải

Số điện thoại: 0976 012 886

Email: nvhai.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên Viên

Họ và tên: Quách Thị Thư

Số điện thoại: 0983 862 504

Email: qtthu.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên Viên

Họ và tên: Phạm Thị Thủy

Số điện thoại: 01656 233 740

Email: ptthuy.pc@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

°
672 người đang online