http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng... (19/08/2019)

Trong gần 10 năm, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình là trên 3.000 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước chiếm tỷ lệ trên 30%, vốn cộng đồng dân cư đóng góp là gần 60%. Vốn tín dụng,...

Hội nghị công bố, trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Phù Cừ. (14/08/2019)

Ngày 14.8.2019, UBND huyện Phù Cừ tổ chức Hội nghị công bố, trao giải Cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Phù Cừ. tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao giải nhất cho tác phẩm mang mã số 47 của...

Hội nghị tập huấn Luật Quốc phòng năm 2018 (09/08/2019)

Tại hội nghị tập huấn, sau phần khai mạc của đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên, Uỷ viên Ban thường vụ huyện ủy, Phó chủ tịch phụ trách UBND huyện, các đại biểu tham dự đã được nghe đồng chí Lương Đình...

°
663 người đang online