http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Xã Tiên Tiến đón bằng công nhận nhận đạt chuẩn nông thôn mới (04/11/2019)

Sau 9 năm thực hiện, đến nay xã Tiên Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động trên 217,6 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 71,7 tỷ đồng...

Huyện Phù Cừ Khai mạc Hội khỏe Phù Đổng năm 2020 (15/01/2020)

Tham gia Hội khỏe Phù Đổng năm nay có 486 vận động viên là học sinh đến từ các trường tiểu học, THCS, Tiểu học và THCS trên địa bàn huyện. Tại Hội khỏe Phù Đổng, các vận động viên tham gia tranh...

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 (29/08/2019)

Theo kế hoạch, Diễn tập KVPT huyện diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8, gồm 2 phần chính: Phần vận hành cơ chế, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT từ trạng thái...

°
379 người đang online