Tình hình giải quyết hồ sơ

Công khai gửi nhận văn bản

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
120/2020/ND-HĐND 21/07/2020 Về điểu chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2016-2020
118/2020/NQ-HĐND 14/07/2020 Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020
02/2020/ NQ-HĐND 03/07/2020 Về đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội 6 tháng cuối năm 2020
09/2020/NQ-HĐND 02/07/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020
60/2020/NQ-HĐND 29/06/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2020
59/2020/NQ-HĐND 25/06/2020 Về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng cuối năm 2020
84/KH-UBND 22/07/2019 Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ
85/KH-UBND 22/07/2019 Triển khai ứng dụng thực hiện Đề án " tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Phù Cừ
951/QĐ-UBND 22/02/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ kỳ 2014-2018
887/QĐ-UBND 13/02/2019 Ban hành kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ
850/QĐ-UBND 28/01/2019 Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ
717/QĐ-UBND 17/01/2019 Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đợt II năm 2018
213/TB-UBND 13/07/2018 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018
46/NQ-HĐND 13/07/2018 Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018
47/NQ-HĐND 13/07/2018 Về việc phê duyệt tổng quyết toán thu- chi ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2017
1 2 3 
°
1275 người đang online