Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84/KH-UBND 22/07/2019 Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ
85/KH-UBND 22/07/2019 Triển khai ứng dụng thực hiện Đề án " tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021" trên địa bàn huyện Phù Cừ
951/QĐ-UBND 22/02/2019 Công bố kết quả hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ kỳ 2014-2018
887/QĐ-UBND 13/02/2019 Ban hành kế hoạch công tác quản lý thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ
850/QĐ-UBND 28/01/2019 Ban hành kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019 trên địa bàn huyện Phù Cừ
717/QĐ-UBND 17/01/2019 Công nhận các xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đợt II năm 2018
213/TB-UBND 13/07/2018 Công khai thuyết minh tình hình thực hiện dự toán ngân sách huyện 6 tháng đầu năm 2018
46/NQ-HĐND 13/07/2018 Về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 6 tháng cuối năm 2018
47/NQ-HĐND 13/07/2018 Về việc phê duyệt tổng quyết toán thu- chi ngân sách Nhà nước ở địa phương năm 2017
48/NQ-HĐND 13/07/2018 Về việc thông qua điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Phù Cừ
45/NQ-HĐND 10/07/2018 Về việc ban hành chương trình giám sát năm 2019 của HĐND huyện khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021
43/NQ-HĐND 09/07/2018 Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
44/NQ-HĐND 09/07/2018 về việc xác nhận kết quả bầu chức danh Ủy viên UBND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021
181a/QĐ-UBND 23/01/2018 Công nhận xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2017
4023/QÐ-UBND 07/11/2017 V/v thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện để đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở, tạo vốn xây dựng nông thôn mới tại xã Đình Cao, huyện Phù Cừ
1 2 3 
°
882 người đang online