http://hungyen.gov.vn/portal/faq/Pages/chuyen-trang-hoi-dap.aspx

Xã Tiên Tiến đón bằng công nhận nhận đạt chuẩn nông thôn mới (04/11/2019)

Sau 9 năm thực hiện, đến nay xã Tiên Tiến đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xã NTM. Từ năm 2011 đến nay, xã đã huy động trên 217,6 tỷ đồng xây dựng NTM, trong đó nhân dân đóng góp hơn 71,7 tỷ đồng...

Chương trình Trung thu cho em tại xã Phan Sào Nam (09/09/2019)

Tại chương trình, các em thiếu niên, nhi đồng đã được thưởng thức những tiết mục múa lân, những bài múa hát đặc sắc đồng thời được nghe đồng chí Nguyễn Minh Tiến – Phó chủ tịch UBND huyện đọc thư...

Diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2019 (29/08/2019)

Theo kế hoạch, Diễn tập KVPT huyện diễn ra trong 2 ngày 27 và 28 tháng 8, gồm 2 phần chính: Phần vận hành cơ chế, chuyển địa phương vào trạng thái khẩn cấp về quốc phòng, chuyển LLVT từ trạng thái...

°
176 người đang online