Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường vào Hạt giao thông huyện

Đăng ngày 01 - 07 - 2020
100%

Theo Quyết định số 1772 của UBND huyện, Bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường sáp nhập vào Hạt giao thông huyện và đổi tên thành Hạt giao thông và môi trường huyện Phù Cừ. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trực thuộc UBND huyện Phù Cừ hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính

          Chiều  ngày 30/6  UBND huyện đã tổ chức Hội nghị công bố quyết định sáp nhập Bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường vào Hạt giao thông huyện, nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động.

         Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – UV.BTV.HU - Quyền chủ tịch UBND huyện cùng Lãnh đạo các phòng: Nội vụ, Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Tài nguyên và môi trường, lãnh đạo Hạt giao thông huyện, cán bộ, viên chức, người lao động làm việc tại Hạt giao thông huyện và Bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường huyện.

           Theo Quyết định số 1772 của UBND huyện, Bộ phận sự nghiệp bảo vệ môi trường sáp nhập vào Hạt giao thông huyện và đổi tên thành Hạt giao thông và môi trường huyện Phù Cừ. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực sự nghiệp kinh tế và sự nghiệp khác trực thuộc UBND huyện Phù Cừ hoạt động theo cơ chế tự chủ về tài chính. Hạt giao thông và môi trường huyện thực hiện chức năng quản lý duy tu, bảo dưỡng hệ thống giao thông, cầu, đường bộ thuộc phạm vi được giao, nhiệm vụ dịch vu thu gom, vận chuyển xử lý rác thải sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại, vệ sinh công cộng, quản lý, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước, kênh mương, hồ, hệ thống vỉa hè, lề đường, hệ thống điện chiếu sáng trang trí đường phố và trật tự đô thị theo quy định của pháp luật. Quyết định có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Đồng chí Vũ Đức Cảnh giữ chức Hạt trưởng hạt giao thông và môi trường huyện.   

          Tới dự, chúc mừng và trao quyết định sáp nhập, đồng chí Nguyễn Hồng Chuyên – UV.BTV.HU - Quyền chủ tịch UBND huyện đã phát biểu chỉ đạo và nhấn mạnh: Sau khi sáp nhập, Hạt giao thông và môi trường huyện cần xây dựng phương án tổ chức; chủ động sắp xếp, bố trí công việc cho cán bộ, viên chức, người lao động ở các bộ phận để chủ động làm việc đạt hiệu quả khi sáp nhập. Đồng thời nghiên cứu, tham khảo để có tham mưu với UBND huyện chỉ đạo trong lĩnh vực quản lý đô thị. Các phòng: Tài chính và Kế hoạch, Kinh tế và Hạ tầng, Nội vụ, Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ còn lại theo quyết định số 1772. Ban Chi ủy Chi bộ Hạt giao thông và môi trường huyện phải thực sự phát huy vai trò của tổ chức đảng, phải quan tâm đến người lao động, tạo điều kiện để cán bộ, nhân viên của mình được phấn đấu vào đảng. Đồng thời duy trì quy chế dân chủ trong cơ quan. Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn cần quan tâm chăm lo quyền lợi của người lao động, để người lao động yên tâm lao động hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

          Đồng chí Quyền chủ tịch UBND huyện cũng tin tưởng sau sáp nhập, Hạt giao thông và môi trường huyện sẽ ổn định tổ chức, đi vào hoạt động nề nếp, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Đặc biệt, tất cả lĩnh vực giao thông, duy tu, bảo dưỡng, vệ sinh môi trường, quản lý hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện sẽ ngày càng được thực hiện tốt hơn.  

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    °
    583 người đang online