Kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

Đăng ngày 28 - 12 - 2020
100%

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã được Bộ phận thực hiện đúng quy trình, tiết kiệm thời gian

 

Tính đến ngày 28/12/2020, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa tại Ủy ban nhân dân huyện đã tiếp nhận 1.855 hồ sơ. Trong đó đã giải quyết trước hạn và đúng hạn 1.810 hồ sơ, 25 hồ sơ đang trong thời hạn giải quyết, 11 hồ sơ trả lại do không đủ điều kiện giải quyết, hủy 01 hồ sơ; 08 hồ sơ quá hạn.

Người dân thực hiện giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND huyện

Việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ của các tổ chức, cá nhân đã được Bộ phận thực hiện đúng quy trình, tiết kiệm thời gian. Các tổ chức, cá nhân đến liên hệ, giải quyết công việc đều hài lòng và đánh giá cao tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ tại Bộ phận.

Ý kiến bạn đọc

    Tin mới nhất

    °
    536 người đang online