Thông báo kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020

Đăng ngày 06 - 11 - 2020
100%

Sau khi tổ chức thẩm định hồ sơ xét thăng hạng, Hội đồng xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III năm 2020 thông báo kết quả như sau:

1. Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non:

- Tổng hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng: 959 hồ sơ

- Tổng hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 941 hồ sơ

(Danh sách chi tiết kèm theo)

- Tổng hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: 18 hồ sơ

2. Kết quả thẩm định hồ sơ xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học:

- Tổng hồ sơ đăng ký dự xét thăng hạng: 841 hồ sơ

- Tổng hồ sơ đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện: 822 hồ sơ

(Danh sách chi tiết kèm theo)

- Tổng hồ sơ không đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện: 19 hồ sơ

(Danh sách chi tiết kèm theo)

Xem chi tiết Thông báo số 12/TB-HĐXTH ngày 05/11/2020

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá Quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở(18/01/2021 9:02 SA)

  Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(12/01/2021 8:54 SA)

  Danh mục các dự án, công trình trong kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 đã hoàn thành(01/12/2020 1:52 CH)

  Tuyển dụng chỉ huy trưởng Quân sự cấp xã năm 2020(02/11/2020 1:41 CH)

  Thông báo Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Minh Tân, huyện Phù Cừ(18/09/2020 2:28 CH)

  Thông báo Đấu giá QSD đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư mới xã Phan Sào Nam, huyện Phù...(18/09/2020 2:22 CH)

  Thông báo Đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân làm nhà ở tại Khu dân cư số 3 thị trấn Trần Cao,...(01/07/2020 9:11 SA)

  Thông báo mời đơn vị tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất(19/06/2020 4:23 CH)

  °
  80 người đang online