Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Đăng ngày 01 - 01 - 2020
100%

Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019 Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 15/01/2020.

Để có cơ sở trình các cấp xét duyệt công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Ủy ban nhân dân huyện Phù Cừ tổ chức lấy ý kiến vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019

Thời gian tham gia ý kiến từ ngày 31/12/2019 đến hết ngày 15/01/2010.

Ý kiến đóng góp gửi về UBND huyện Phù Cừ (qua phòng Nông nghiệp & PTNT huyện)

xem chi tiết nội dung báo cáo tại đây 

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ...(30/01/2020 3:48 CH)

  xin ý kiến lựa chọn tác phẩm làm biểu tượng (logo) huyện Phù Cừ(10/07/2019 9:34 SA)

  Tham gia Dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015(21/09/2017 7:37 SA)

  °
  1092 người đang online