Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ

Đăng ngày 30 - 01 - 2020
100%

Ngày 30/01/2020 Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú huyện ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐ về việc công bố Danh sách danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ

Theo đó Công bố danh sách nhà giáo đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ gồm các ông, bà có tên sau:

 Bà Trần Thị Thục Bí thư chi bộ Hiệu trưởng trường Tiểu học Đình Cao xã Đình Cao huyện Phù Cừ

Mọi thông tin phản hồi về việc xét tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 đối với bà Trần Thị Thục, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng trường Tiểu học Đình Cao xã Đình Cao huyện Phù Cừ gửi về Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú lần thứ 15 năm 2020 huyện Phù Cừ (qua phòng Giáo dục & ĐT huyện) trước ngày 10/02/2020

Xem chi tiết nội dung Quyết định tại đây

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lấy ý kiến tham gia vào báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới năm 2019(01/01/2020 2:25 CH)

  xin ý kiến lựa chọn tác phẩm làm biểu tượng (logo) huyện Phù Cừ(10/07/2019 9:34 SA)

  Tham gia Dự thảo điều chỉnh, bổ sung bảng giá đất năm 2015(21/09/2017 7:37 SA)

  °
  624 người đang online