Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tai Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ năm 2019

Đăng ngày 01 - 08 - 2019
100%

Theo Báo cáo số 01/BC-HĐTD ngày 31/7/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ năm 2019

       Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện thông báo kết quả xét tuyển của 14 thí sinh dự xét tuyển viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ năm 2019 

     Thông báo này được niêm yết tại trụ sở UBND huyện, các ý kiến thắc mắc đề nghị phản ánh bằng văn bản về Ban quản lý dự án đầu tu xây dựng huyện Phù Cừ (qua phòng Hành chính - Tổng hợp) để tổng họp, xem xét, giải quyết đúng trình tự và quy định của pháp luật./.

Xem chi tiết nội dung Thông báo tại đây

Tin mới nhất

Thông báo kết quả cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo) huyện Phù Cừ(05/08/2019 5:37 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ...(14/06/2019 8:59 SA)

Hưởng ứng cuộc thi "Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019(26/04/2019 4:59 CH)

Thông báo về việc công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của huyện Phù Cừ(10/04/2019 3:30 CH)

Thông báo điều chỉnh thời gian chấm chung khảo và trao giải cuộc thi sáng tác biểu tượng (logo)...(09/04/2019 2:23 CH)

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện.(27/03/2019 2:22 CH)

Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Phù Cừ...(08/03/2019 11:00 SA)

THÔNG BÁO MỜI ĐƠN VỊ TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT (04/03/2019 1:57 CH)

°
1974 người đang online