Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ 25

Đăng ngày 16 - 04 - 2019
100%

Báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định, những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện nhà được đầu tư và phát triển; phong tục tập quán tốt đẹp của nhân dân được quan tâm gìn giữ. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến; các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Môi trường văn hóa được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc quảng bá đất và người cũng như truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của quê hương tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua 41 lễ hội. Hiện nay toàn huyện có 28 di tích được xếp hạng công nhận, trong đó có 9 di tích cấp quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh.

     Sáng ngày 11/4/2019, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Phù Cừ, khóa XXV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã tổ chức Hội nghị lần thứ 25 để đánh giá sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2914 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và sơ kết thực hiện Nghị quyết số 32 ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 về phát triển cây vải lai chin sớm, cây vải lai trứng trên địa bàn huyện Phù Cừ giai đoàn 2017 – 2020; báo cáo  thu chi tài chính Đảng năm 2018, dự toán thu chi tài chính Đảng năm 2019

 Đồng chí Lê Trí Viễn, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện chủ trì hội nghị.

    Báo cáo sơ kết và các ý kiến tham luận tại hội nghị đã khẳng định, những năm qua, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trên địa bàn huyện nhà được đầu tư và phát triển; phong tục tập quán  tốt đẹp của nhân dân được quan tâm gìn giữ. Từ các phong trào thi đua yêu nước đã xuất hiện nhiều nhân tố mới, điển hình tiên tiến; các hủ tục lạc hậu từng bước được xóa bỏ. Môi trường văn hóa được cải thiện, các thiết chế văn hóa được quan tâm đầu tư gắn với xây dựng nông thôn mới. Việc quảng bá  đất và người cũng như truyền thống lịch sử, văn hóa cách mạng của quê hương tiếp tục được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng thông qua 41 lễ hội. Hiện  nay toàn huyện có  28 di tích được xếp hạng công nhận, trong đó có 9 di tích cấp quốc gia, 19 di tích cấp tỉnh.

    Đối với việc thực hiện nghị quyết số 32 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về phát triển cây vải lai chin sớm, cây vải lai trứng: Đến nay, toàn huyện có 13/14 xã, thị trấn được phân khai diện tích chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng vải với tổng diện tích theo kế hoạch là 725ha, bao gồm 505ha vải lai chin sớm và 220ha vải lai trứng. Tính đến tháng 2/2019, toàn huyện đã chuyển đổi được 200ha, trong đó vải lai chin sớm 155/505ha, vải lai trứng là 45/220ha.

     Tại hội nghị, sau các ý kiến tham luận, kiến nghị đề xuất của các đại biểu và ý kiến giải trình của lãnh đạo UBND huyện, đồng chí Lê Trí Viến, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã phát biểu nhấn mạnh những kết quả đã đạt được trong thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9 tháng 6 năm 2914 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết số 32 ngày 26 tháng 9 năm 2017 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa 25 về phát triển cây vải lai chin sớm, cây vải lai trứng trên địa bàn huyện Phù Cừ giai đoàn 2017 – 2020. Đồng chí Bí thư Huyện ủy cũng lưu ý một số nội dung, nhiệm vụ mà các cấp ủy Đản, Chính quyền từ huyện đến cơ sở cần quan tâm, thực hiện trong thời gian tiếp theo.

Ý kiến bạn đọc

  Tin mới nhất

  Lãnh đạo huyện Phù Cừ chúc mừng Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11(21/11/2019 8:47 SA)

  Bí thư huyện ủy thăm các giáo xứ(15/11/2019 9:36 SA)

  Trao kinh phí hỗ trợ xây nhà cho các hộ gia đình người có công và hộ nghèo trên địa bàn huyện(07/11/2019 9:30 SA)

  Lãnh đạo huyện kiểm tra cơ sở vật chất tại một số trường học trên địa bàn huyện(30/10/2019 3:15 CH)

  Lãnh đạo huyện đến thăm các nạn nhân bị tại nạn giao thông(28/08/2019 4:28 CH)

  Lãnh đạo huyện thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng, thương binh, bệnh binh nhân kỷ niệm 72 năm...(21/07/2019 10:11 SA)

  HOẠT ĐỘNG THĂM TẶNG QUÀ NGƯỜI CÓ CÔNG NHÂN KỶ NIỆM 72 NĂM NGÀY THƯƠNG BINH LIỆT SĨ...(18/07/2019 8:22 SA)

  Lãnh đạo Ban tuyên giáo tỉnh ủy dự sinh hoạt tại chi bộ 4 thôn Tống Xá - Đảng bộ xã Tống Phan (06/06/2019 4:34 CH)

  °
  2647 người đang online