Quyết định số : 884/QĐ-UBND ngày 05 tháng 4 năm 2019 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Đăng ngày 11 - 04 - 2019
100%

Công bố kèm theo Quyết định này Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

Tin mới nhất

Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện Phù Cừ(17/08/2016 9:01 SA)

°
588 người đang online