Danh sách Thường trực HĐND huyện, trưởng phó các ban của HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX nhiệm kỳ 2016-2021

Đăng ngày 31 - 10 - 2017
100%

Ông: LÊ TRÍ VIỄN

Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện

 

Ông: TRẦN DUY THÁI

Phó Bí thư TT Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch TT HĐND huyện

Bà: Nguyễn Thị Bên

Huyện ủy viên - Phó chủ tịch HĐND huyện

 

Ông: VŨ XUÂN THỦY 

Ủy viên BTV - Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy

Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện 

 

Ông: NGUYỄN KHẮC CƯƠNG

Ủy viên BTV- Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy

Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện 

 

Bà Hoàng Thị Thu Hiền

Phó trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện

 

Ông: Bùi Ngọc Hướng

Phó trưởng Ban Kinh tế- Xã hội  HĐND huyện

Tin mới nhất

Thường trực HĐND huyện tổ chức Hội nghị giao ban(13/11/2019 1:47 CH)

Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Phù Cừ(26/09/2019 2:29 CH)

Tổ đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp.(20/06/2019 4:11 CH)

Hội nghị tiếp xúc cử tri của đoàn đại biểu quốc hội tỉnh trước kỳ họp thứ 7- Quốc hội khóa 14 tại...(18/04/2019 8:07 SA)

Hội nghị giao ban Thường trực HĐND huyện với Thường trực HĐND các xã, thị trấn(01/04/2019 2:09 CH)

Cơ cấu, tổ chức, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐND huyện Phù Cừ khóa XIX, nhiệm kỳ 2016-2021(31/10/2017 8:18 SA)

°
596 người đang online