Danh sách lãnh đạo, chuyên viên thanh tra nhà nước huyện

Đăng ngày 24 - 10 - 2017
100%

Chánh thanh tra 

 

Họ và tên: Nguyễn Xuân Thu

Số điện thoại: 0919108762

Email:nmtuong.pc@hungyen.gov.vn

Phó Chánh thanh tra

 

Họ và tên: Trịnh Thị Thu Hằng

Số điện thoại: 0984 106 324

Email:ttthang.pc@hungyen.gov.vn

Phó chánh thanh tra

 

Họ và tên: Đặng Văn Lưỡng

Số điện thoại:  0987 783 999

Email:dvluong.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên  viên 

Họ và tên: Nguyễn Công Kiên

Số điện thoại: 0978 744 779

Email:nckien.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Bùi Thị Lương

Số điện thoại: 0936 957 331

Email:btluong.pc@hungyen.gov.vn
Chuyên viên 

Họ và tên: Lê Thị Thu Hà

Số điện thoại: 0904 358 987

Email: lttha.pc@hungyen.gov.vn

 

Tin mới nhất

°
385 người đang online